ویلا در رویان (181)

ویلا ساحلی رویان مبله-۱۵۱۴۵
2,200,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا در رویان با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای ساحلی-ویلا ساحلی رویان مبله با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه ساحلی و شهرک تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۳۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۴۰۰ متر مربع با […]

زمین: 400 متر
بنا: 300 متر
خواب: چهار
موقعیت: ساحلی
فروش ویلا در رویان ۱۵۷۲۹
1,000,000,000 تومان

فروخته شده

زمین: 200 متر
بنا: 150 متر
خواب: دو
موقعیت: جنگلی
ویلا شمال-۱۵۷۴۲
8,500,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا رویان – ویلا شمال – خرید ویلا در شمال – خرید و فروش ویلا در رویان – فروش ویلا در شمال – ویلا در رویان – قیمت ویلا در رویان – خرید ویلا اطراف رویان – خرید ویلا در رویان – املاک رویان – خرید ویلا رویان – فروش ویلا در رویان – […]

زمین: 1,000 متر
بنا: 500 متر
خواب: چهار
موقعیت: ساحلی
ویلا رویان وازیوار ۱۵۱۷۹
2,500,000,000 تومان

فروخته شده

زمین: 400 متر
بنا: 280 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا رویان-۱۵۹۷۲
7,300,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا در رویان شهرک برند فروش ویلا رویان – خرید ویلا اطراف رویان – ویلا رویان شهرک برند -خرید ویلا در رویان – املاک رویان – فروش ویلا رویان – خرید ویلا رویان – فروش ویلا در رویان – فروش ویلا رویان -ویلا ساحلی رویان – ویلا شهرکی رویان – ویلا شمال رویان. رویان رویان […]

زمین: 380 متر
بنا: 240 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
ویلا اطراف رویان-۱۵۸۰۳
2,200,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا رویان – ویلا اطراف رویان – خرید ویلا در شمال – خرید و فروش ویلا در رویان – فروش ویلا در شمال – ویلا در رویان – قیمت ویلا در رویان – خرید ویلا اطراف رویان – خرید ویلا در رویان – املاک رویان – خرید ویلا رویان – فروش ویلا در رویان […]

زمین: 320 متر
بنا: 310 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
ویلا لوکس رویان مبله ۱۵۵۱۰
3,500,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا رویان – ویلا لوکس رویان مبله – خرید ویلا در شمال – خرید و فروش ویلا در رویان – فروش ویلا در شمال – ویلا در رویان – قیمت ویلا در رویان – خرید ویلا اطراف رویان – خرید ویلا در رویان – املاک رویان – خرید ویلا رویان – فروش ویلا در […]

زمین: 320 متر
بنا: 220 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا رویان استخردار-۱۶۲۸۵
4,900,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا در رویان با این آگهی مواجه شدید:   لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان-فروش ویلا رویان استخردار با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرک تهرانی نشین رویان با بنای تریبلکس به مساحت ۶۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر […]

زمین: 1,000 متر
بنا: 600 متر
خواب: پنج به بالا
موقعیت: جنگلی

جهت خرید و فروش ویلا مبله در رویان با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۲۶۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۳۰۰ […]

زمین: 300 متر
بنا: 260 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا رویان فراشکلا ۱۵۷۲۱
2,500,000,000 تومان

فروخته شده

زمین: 350 متر
بنا: 250 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا در رویان (۱۵۳۰۰)
9,500,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا در رویان با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای ساحلی در رویان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه ساحلی و شهرک تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۷۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۱۰۰۰متر مربع با چشم انداز […]

زمین: 1,000 متر
بنا: 700 متر
خواب: پنج به بالا
موقعیت: ساحلی
ویلا رویان ۱۵۸۱۶
2,500,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا رویان – خرید ویلا در شمال – خرید و فروش ویلا در رویان – فروش ویلا در شمال – ویلا رویان – قیمت ویلا در رویان – خرید ویلا اطراف رویان – خرید ویلا در رویان – املاک رویان – فروش ویلا در رویان – ویلا ساحلی رویان – ویلا شهرکی رویان – […]

زمین: 450 متر
بنا: 350 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
خرید  ویلا مبله در رویان وازیوار-16685
5,300,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا مبله در رویان وازیوار با این آگهی مواجه شدید:   لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۳۳۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۶۰۰ […]

زمین: 600 متر
بنا: 330 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
ویلا رویان بنجکول ۱۵۴۸۸
2,200,000,000 تومان

فروخته شده

زمین: 570 متر
بنا: 300 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا شهرکی در رویان-16478
5,500,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا در رویان با این آگهی مواجه شدید:   لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرکی تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۳۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع با […]

زمین: 500 متر
بنا: 300 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

ویلا نوشهر – فروش ویلا در شمال – خرید ویلا در نوشهر – ویلا رویان – املاک نوشهر – خرید ویلا در رویان – فروش ویلا در نوشهر – ویلا ساحلی نوشهر – ویلا شهرکی نوشهر – ویلا شمال – خرید ویلا در شمال – فروش ویلا در شمال نوشهر چلک – فروش ویلا در […]

زمین: 800 متر
بنا: 500 متر
خواب: پنج به بالا
موقعیت: ساحلی
خرید ویلا جنگلی در رویان-16670
2,700,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا جنگلی در رویان با این آگهی مواجه شدید:   لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۲۴۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۳۶۰ متر […]

زمین: 360 متر
بنا: 240 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
ویلا شمال رویان ۱۵۵۹۹
3,200,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا رویان – خرید ویلا در شمال – ویلا شمال رویان – خرید و فروش ویلا در رویان – فروش ویلا در شمال – ویلا در رویان – قیمت ویلا در رویان – خرید ویلا اطراف رویان – خرید ویلا در رویان – املاک رویان – خرید ویلا رویان – فروش ویلا در رویان […]

زمین: 350 متر
بنا: 230 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

ویلا رویان جنگلی -خرید ویلا رویان جنگلی – خرید ویلا در شمال – خرید و فروش ویلا در رویان – فروش ویلا در شمال – ویلا در رویان – قیمت ویلا در رویان – خرید ویلا اطراف رویان – خرید ویلا در رویان – املاک رویان – خرید ویلا رویان – فروش ویلا در رویان […]

زمین: 600 متر
بنا: 450 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا در منطقه برند رویان-۶۶۸۹
4,000,000,000 تومان

فروخته شده

خرید و فروش ویلا در منطقه برند رویان   ویلای پیشنهادی با بنای دوبلکس به مساحت ۳۴۰ متر مربع و در زمینی به متراژ ۳۸۰ متر مربع ساخته شده است. این ویلای جنگلی با سازه ای مدرن و با کیفیت بالا در منطقه خوش آب و هوای جنگلی و در مجموعه ای غیر بومی و […]

زمین: 380 متر
بنا: 340 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا استخردار در رویان-16693
4,000,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا استخردار در رویان   این ویلای جنگلی شهرکی در رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۳۵۰ متر مربع و در زمینی به متراژ ۳۰۰ متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا دوبلکس می باشد. این ویلا جنگلی دارای ۳ اتاق خواب می باشد که ۳ اتاق آن مستر […]

زمین: 300 متر
بنا: 350 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا رویان ونوش-۱۵۹۳۸
2,200,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا رویان – خرید ویلا رویان ونوش – خرید ویلا در شمال – فروش ویلا رویان ونوش -خرید و فروش ویلا در رویان – فروش ویلا در شمال – ویلا در رویان – قیمت ویلا در رویان – خرید ویلا اطراف رویان – خرید ویلا در رویان – املاک رویان – خرید ویلا رویان […]

زمین: 450 متر
بنا: 250 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
ویلا مازندران رویان-۱۵۸۴۶
1,150,000,000 تومان

فروخته شده

ویلا مدرن شهرکی در رویان ویلا مدرن شهرکی رویان – ویلا مازندران رویان -خرید ویلا در رویان ویلا فروشی در رویان – ویلا مازندران رویان -خرید ویلا رویان – خرید ویلا در شمال – خرید و فروش ویلا در رویان – فروش ویلا در شمال – ویلا در رویان – قیمت ویلا در ر.ویان خرید […]

زمین: 620 متر
بنا: 300 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
ویلا رویان سیاهرود ۱۵۸۰۰
3,200,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا رویان – ویلا رویان سیاهرود – خرید ویلا در شمال – خرید و فروش ویلا در رویان – فروش ویلا در شمال – ویلا در رویان – قیمت ویلا در رویان – خرید ویلا اطراف رویان – خرید ویلا در رویان – املاک رویان – خرید ویلا رویان – فروش ویلا در رویان […]

زمین: 450 متر
بنا: 350 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
ویلا در رویان نارنج بن ۱۵۸۱۱
3,500,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا رویان – خرید ویلا در شمال رویان – فروش ویلا در رویان نارنج بن – ویلا رویان استخردار – خرید و فروش ویلا در رویان – فروش ویلا در شمال – ویلا در رویان – قیمت ویلا در رویان – خرید ویلا اطراف رویان – خرید ویلا در رویان – املاک رویان – […]

زمین: 670 متر
بنا: 560 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا اطراف رویان ۱۵۷۹۹
650,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا اطراف رویان – خرید ویلا رویان – خرید ویلا در شمال – خرید و فروش ویلا در رویان – فروش ویلا در شمال – ویلا در رویان – قیمت ویلا در رویان – خرید ویلا اطراف رویان – خرید ویلا در رویان – املاک رویان – خرید ویلا رویان – فروش ویلا در […]

زمین: 350 متر
بنا: 260 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا شهرکی در رویان-۱۵۹۶۵
600,000,000 تومان

فروخته شده

فروش ویلا شهرکی در رویان-ویلا رویان سیاهرود – فروش ویلا رویان – خرید ویلا رویان – خرید ویلا در شمال – خرید و فروش ویلا در رویان – فروش ویلا در شمال – ویلا در رویان – قیمت ویلا در رویان – خرید ویلا اطراف رویان – خرید ویلا در رویان – املاک رویان – […]

زمین: 350 متر
بنا: 250 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا رویان ونوش ۱۵۵۹۶
950,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا رویان – خرید ویلا رویان ونوش – خرید ویلا در شمال – خرید و فروش ویلا در رویان – فروش ویلا در شمال – ویلا در رویان – قیمت ویلا در رویان – خرید ویلا اطراف رویان – خرید ویلا در رویان – املاک رویان – خرید ویلا رویان – فروش ویلا در […]

زمین: 900 متر
بنا: 350 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا رویان ونوش-۱۶۱۹۵
1,200,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا در رویان با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان-فروش ویلا رویان ونوش با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرک تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۲۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۴۵۰ متر […]

زمین: 450 متر
بنا: 200 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
ویلا لوکس رویان وازیوار ۱۵۴۲۴
2,400,000,000 تومان

فروخته شده

ویلا لوکس رویان وازیوار – خرید ویلا رویان – خرید ویلا در شمال – خرید و فروش ویلا در رویان – فروش ویلا در شمال – ویلا در رویان – قیمت ویلا در رویان – خرید ویلا اطراف رویان – خرید ویلا در رویان – املاک رویان – خرید ویلا رویان – فروش ویلا در […]

زمین: 450 متر
بنا: 330 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
درباره ما

وب سایت ویلا لوکس با هدف خرید و فروش ویلاهای لوکس و مدرن در سال ۸۵ تاسیس گردید.
این وب سایت با داشتن کادری مجرب دارای فایلینگ بسیار قوی و کاملی می باشد که همواره سعی در بروز رسانی و سطح رضایتمندی بالای مشتریان دارد.

تماس با ما
  • آدرس دفترمرکزی:مازندران – نوشهر – کیلومتر 15 جاده رویان – چلندر – جنب هتل آپارتمان ستاره شب
  • آدرس دفتر رویان:مازندران – رویان - کیلومتر 7 نوشهر – ونوش ابتدای ورودی ونوش جنب پل املاک ویلا لوکس
  • شماره همراه:09190174006 خانم مهندس مختاری

مقایسه