قیمت ویلا در شمال کشور (538)

جهت خرید ویلا شهرکی در رویان با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۵۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع […]

زمین: 500 متر
بنا: 500 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا دوبلکس در رویان-16755
3,400,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا دوبلکس در رویان   این ویلای جنگلی شهرکی در رویان با بنای دوبلکس به مساحت 250 متر مربع و در زمینی به متراژ 350 متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا دوبلکس می باشد. این ویلا جنگلی دارای 4 اتاق خواب می باشد که 4 اتاق آن مستر […]

زمین: 350 متر
بنا: 250 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

خرید ویلا در ایزدشهر ویلای پیشنهادی با بنای دوبلکس به مساحت 260 متر مربع و در زمینی به متراژ 300 متر مربع ساخته شده است. این ویلای جنگلی با سازه ای مدرن و با کیفیت بالا در منطقه خوش آب و هوای جنگلی و در مجموعه ای غیر بومی و تهرانی نشین و با چشم […]

زمین: 300 متر
بنا: 260 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی

جهت خرید و فروش باغ ویلا در نوشهر چلک با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در نوشهر با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت ۴۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۳۴۰۰ متر مربع با چشم […]

زمین: 3,400 متر
بنا: 400 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

جهت خرید و فروش ویلا ساحلی در نوشهر با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلا ساحلی در نوشهر با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه ساحلی نوشهر با بنای تریپلکس به مساحت ۴۵۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۸۳۰ متر مربع با چشم انداز […]

زمین: 830 متر
بنا: 450 متر
خواب: چهار
موقعیت: ساحلی
خرید ویلا در متل قو-11008
4,200,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا در متل قو با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در متل قو با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین متل قو با بنای دوبلکس به مساحت ۳۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۳۸۴ […]

زمین: 384 متر
بنا: 300 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

فروش ویلا استخردار در نوشهر   این ویلای جنگلی شهرکی در نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت 270 متر مربع و در زمینی به متراژ 400 متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا دوبلکس می باشد. این ولای جنگلی دارای 3 اتاق خواب می باشد که 3 اتاق آن مستر […]

خواب: سه
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا استخردار در متل قو-11030
3,700,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا استخردار در متل قو با این آگهی مواجه شدید:   لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در متل قو با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین متل قو با بنای دوبلکس به مساحت ۳۲۰ متر مربع در زمینی به […]

زمین: 380 متر
بنا: 320 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا مبله در نوشهر-18806
800,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا مبله در نوشهر   این ویلای جنگلی شهرکی در نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت ۱۷۰ متر مربع و در زمینی به متراژ ۲۵۰ متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا دوبلکس می باشد. این ولای جنگلی دارای ۲ اتاق خواب می باشد که ۲ اتاق آن مستر […]

زمین: 250 متر
بنا: 170 متر
خواب: دو
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا در رویان وازیوار-16745
3,000,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا در رویان وازیوار   این ویلای جنگلی شهرکی در رویان با بنای دوبلکس به مساحت 300 متر مربع و در زمینی به متراژ 420 متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا دوبلکس می باشد. این ویلا جنگلی دارای ۴ اتاق خواب می باشد که 2 اتاق آن مستر […]

زمین: 420 متر
بنا: 300 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا در رویان ونوش-16761
3,000,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا در رویان ونوش   ویلای پیشنهادی با بنای دوبلکس به مساحت 250 متر مربع و در زمینی به متراژ 300 متر مربع ساخته شده است. این ویلای جنگلی با سازه ای مدرن و با کیفیت بالا در منطقه خوش آب و هوای جنگلی و در مجموعه ای غیر بومی و تهرانی نشین و […]

زمین: 300 متر
بنا: 250 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا در رویان-16751
2,350,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا در رویان   این ویلای جنگلی شهرکی در رویان با بنای دوبلکس به مساحت 210 متر مربع و در زمینی به متراژ 300 متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا دوبلکس می باشد. این ویلا جنگلی دارای 4 اتاق خواب می باشد که 3 اتاق آن مستر می […]

زمین: 300 متر
بنا: 210 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا در منطقه برند نوشهر-18821
11,500,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا در منطقه برند نوشهر   این ویلای جنگلی شهرکی در نوشهر با بنای فلت به مساحت 170 متر مربع و در زمینی به متراژ 1000 متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا فلت می باشد. این ولای جنگلی دارای 3 اتاق خواب می باشد که 2 اتاق آن […]

زمین: 1,000 متر
بنا: 170 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا مبله در رویان-16754
6,500,000,000 تومان

فروخته شده

خرید و فروش ویلا مبله در رویان   این ویلای جنگلی شهرکی در رویان با بنای دوبلکس به مساحت 250 متر مربع و در زمینی به متراژ 500 متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا دوبلکس می باشد. این ویلا جنگلی دارای 3 اتاق خواب می باشد که 3 اتاق […]

زمین: 500 متر
بنا: 250 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا در رویان-16737
2,700,000,000 تومان

فروخته شده

خرید و فروش ویلا در رویان   این ویلای جنگلی شهرکی در رویان با بنای دوبلکس به مساحت 300 متر مربع و در زمینی به متراژ 315 متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا دوبلکس می باشد. این ویلا جنگلی دارای ۴ اتاق خواب می باشد که 4 اتاق آن […]

زمین: 315 متر
بنا: 300 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا دوبلکس در رویان-16748
3,500,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا شهرکی در رویان   ویلای پیشنهادی با بنای دوبلکس به مساحت 280 متر مربع و در زمینی به متراژ 370 متر مربع ساخته شده است. این ویلای جنگلی با سازه ای مدرن و با کیفیت بالا در منطقه خوش آب و هوای جنگلی و در مجموعه ای غیر بومی و تهرانی نشین و […]

زمین: 370 متر
بنا: 280 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا در نوشهر چلک –13678
8,500,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا در نوشهر چلک با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در نوشهر چلک با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی نوشهر چلک با بنای تریپلکس به مساحت ۷۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۹۰۲ متر مربع با چشم انداز […]

زمین: 902 متر
بنا: 700 متر
خواب: پنج به بالا
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا شهرکی در نوشهر-18815
7,000,000,000 تومان

فروخته شده

خرید ویلا شهرکی در نوشهر   این ویلای جنگلی شهرکی در نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت 500 متر مربع و در زمینی به متراژ 1000 متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا دوبلکس می باشد. این ولای جنگلی دارای 4 اتاق خواب می باشد که 4 اتاق آن مستر […]

زمین: 1,000 متر
بنا: 500 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا لوکس مبله در رویان-16668
5,800,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا لوکس مبله در رویان با این آگهی مواجه شدید:   لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۴۸۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۷۰۰ […]

زمین: 700 متر
بنا: 480 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

جهت خرید ویلا ساحلی در ایزدشهر با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای ساحلی در ایزدشهر با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه ساحلی قواره اول دریا و شهرک تهرانی نشین ایزدشهر با بنای دوبلکس به مساحت ۵۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۸۶۰ […]

زمین: 860 متر
بنا: 500 متر
خواب: چهار
موقعیت: ساحلی

خرید و فروش ویلا در نوشهر   ویلای پیشنهادی با بنای دوبلکس به مساحت 250 متر مربع و در زمینی به متراژ 550 متر مربع ساخته شده است. این ویلای جنگلی با سازه ای مدرن و با کیفیت بالا در منطقه خوش آب و هوای جنگلی و در مجموعه ای غیر بومی و تهرانی نشین […]

زمین: 550 متر
بنا: 250 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا جنگلی در رویان-16749
3,500,000,000 تومان

فروخته شده

خرید و فروش ویلا جنگلی در رویان   ویلای پیشنهادی با بنای دوبلکس به مساحت 330 متر مربع و در زمینی به متراژ 370 متر مربع ساخته شده است. این ویلای جنگلی با سازه ای مدرن و با کیفیت بالا در منطقه خوش آب و هوای جنگلی و در مجموعه ای غیر بومی و تهرانی […]

زمین: 370 متر
بنا: 330 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا لوکس در نوشهر چلک 18801
8,000,000,000 تومان

فروخته شده

خرید و فروش ویلا لوکس در نوشهر چلک   این ویلای جنگلی شهرکی در نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت ۴۵۰ متر مربع و در زمینی به متراژ ۶۵۰ متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا دوبلکس می باشد. این ولای جنگلی دارای ۴ اتاق خواب می باشد که ۳ اتاق […]

زمین: 650 متر
بنا: 450 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

خرید ویلا استخردار در نوشهر   ویلای پیشنهادی با بنای تریپلکس به مساحت ۵۶۷ متر مربع و در زمینی به متراژ ۶۵۰ متر مربع ساخته شده است. این ویلای جنگلی با سازه ای مدرن و با کیفیت بالا در منطقه خوش آب و هوای جنگلی و در مجموعه ای غیر بومی و تهرانی نشین و […]

زمین: 650 متر
بنا: 567 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا استخردار در ایزدشهر-11562
2,200,000,000 تومان

فروخته شده

خرید و فروش ویلا استخردار در ایزدشهر ویلای پیشنهادی با بنای دوبلکس به مساحت 260 متر مربع و در زمینی به متراژ 300 متر مربع ساخته شده است. این ویلای جنگلی با سازه ای مدرن و با کیفیت بالا در منطقه خوش آب و هوای جنگلی و در مجموعه ای غیر بومی و تهرانی نشین […]

زمین: 300 متر
بنا: 260 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا در خزر شهر –13972
27,000,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید و فروش ویلا در خزرشهر با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در خزرشهر با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی خزرشهر با بنای دوبلکس به مساحت ۵۵۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۱۰۹۰ متر مربع با چشم انداز جنگل […]

زمین: 1,090 متر
بنا: 550 متر
خواب: پنج به بالا
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا مبله در نوشهر-18845
3,700,000,000 تومان

فروخته شده

خرید و فروش ویلا مبله در نوشهر   ویلای پیشنهادی با بنای دوبلکس به مساحت 280 متر مربع و در زمینی به متراژ 360 متر مربع ساخته شده است. این ویلای جنگلی با سازه ای مدرن و با کیفیت بالا در منطقه خوش آب و هوای جنگلی و در مجموعه ای غیر بومی و تهرانی […]

زمین: 360 متر
بنا: 280 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا در رویان-16726
3,900,000,000 تومان

فروخته شده

خرید و فروش ویلا در رویان   این ویلای جنگلی شهرکی در رویان با بنای دوبلکس به مساحت 400 متر مربع و در زمینی به متراژ 600 متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا دوبلکس می باشد. این ویلا جنگلی دارای 3 اتاق خواب می باشد که 1 اتاق آن […]

زمین: 600 متر
بنا: 400 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی

جهت خرید ویلا در رویان دریابیشه با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان دریابیشه با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرک تهرانی نشین رویان دریابیشه با بنای دوبلکس به مساحت ۶۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ متر […]

زمین: 2,000 متر
بنا: 600 متر
خواب: پنج به بالا
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا در سرخرود خانه دریا –12890
8,500,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا در سرخرود خانه دریا با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای ساحلی در سرخرود با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه ساحلی و شهرک تهرانی نشین سرخرود با بنای دوبلکس به مساحت ۴۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر مربع […]

زمین: 700 متر
بنا: 400 متر
خواب: چهار
موقعیت: ساحلی
درباره ما

وب سایت ویلا لوکس با هدف خرید و فروش ویلاهای لوکس و مدرن در سال ۸۵ تاسیس گردید.
این وب سایت با داشتن کادری مجرب دارای فایلینگ بسیار قوی و کاملی می باشد که همواره سعی در بروز رسانی و سطح رضایتمندی بالای مشتریان دارد.

تماس با ما
  • آدرس دفترمرکزی:مازندران – نوشهر – کیلومتر 15 جاده رویان – چلندر – جنب هتل آپارتمان ستاره شب
  • آدرس دفتر رویان:مازندران – رویان - کیلومتر 7 نوشهر – ونوش ابتدای ورودی ونوش جنب پل املاک ویلا لوکس
  • شماره همراه:09190174006 خانم مهندس مختاری

مقایسه