خرید ویلا رویان (94)

خرید ویلا در رویان وازیوار   این ویلای جنگلی شهرکی در رویان با بنای دوبلکس به مساحت 300 متر مربع و در زمینی به متراژ 420 متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا دوبلکس می باشد. این ویلا جنگلی دارای ۴ اتاق خواب می باشد که 2 اتاق آن مستر […]

زمین: 420 متر
بنا: 300 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

خرید ویلا در رویان ونوش   ویلای پیشنهادی با بنای دوبلکس به مساحت 250 متر مربع و در زمینی به متراژ 300 متر مربع ساخته شده است. این ویلای جنگلی با سازه ای مدرن و با کیفیت بالا در منطقه خوش آب و هوای جنگلی و در مجموعه ای غیر بومی و تهرانی نشین و […]

زمین: 300 متر
بنا: 250 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

خرید ویلا در رویان   این ویلای جنگلی شهرکی در رویان با بنای دوبلکس به مساحت 210 متر مربع و در زمینی به متراژ 300 متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا دوبلکس می باشد. این ویلا جنگلی دارای 4 اتاق خواب می باشد که 3 اتاق آن مستر می […]

زمین: 300 متر
بنا: 210 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

خرید و فروش ویلا مبله در رویان   این ویلای جنگلی شهرکی در رویان با بنای دوبلکس به مساحت 250 متر مربع و در زمینی به متراژ 500 متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا دوبلکس می باشد. این ویلا جنگلی دارای 3 اتاق خواب می باشد که 3 اتاق […]

زمین: 500 متر
بنا: 250 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی

خرید و فروش ویلا در رویان   این ویلای جنگلی شهرکی در رویان با بنای دوبلکس به مساحت 300 متر مربع و در زمینی به متراژ 315 متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا دوبلکس می باشد. این ویلا جنگلی دارای ۴ اتاق خواب می باشد که 4 اتاق آن […]

زمین: 315 متر
بنا: 300 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

خرید ویلا شهرکی در رویان   ویلای پیشنهادی با بنای دوبلکس به مساحت 280 متر مربع و در زمینی به متراژ 370 متر مربع ساخته شده است. این ویلای جنگلی با سازه ای مدرن و با کیفیت بالا در منطقه خوش آب و هوای جنگلی و در مجموعه ای غیر بومی و تهرانی نشین و […]

زمین: 370 متر
بنا: 280 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

جهت خرید ویلا لوکس مبله در رویان با این آگهی مواجه شدید:   لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۴۸۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۷۰۰ […]

زمین: 700 متر
بنا: 480 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

خرید و فروش ویلا جنگلی در رویان   ویلای پیشنهادی با بنای دوبلکس به مساحت 330 متر مربع و در زمینی به متراژ 370 متر مربع ساخته شده است. این ویلای جنگلی با سازه ای مدرن و با کیفیت بالا در منطقه خوش آب و هوای جنگلی و در مجموعه ای غیر بومی و تهرانی […]

زمین: 370 متر
بنا: 330 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

خرید و فروش ویلا در رویان   این ویلای جنگلی شهرکی در رویان با بنای دوبلکس به مساحت 400 متر مربع و در زمینی به متراژ 600 متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا دوبلکس می باشد. این ویلا جنگلی دارای 3 اتاق خواب می باشد که 1 اتاق آن […]

زمین: 600 متر
بنا: 400 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی

جهت خرید ویلا در رویان دریابیشه با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان دریابیشه با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرک تهرانی نشین رویان دریابیشه با بنای دوبلکس به مساحت ۶۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ متر […]

زمین: 2,000 متر
بنا: 600 متر
خواب: پنج به بالا
موقعیت: جنگلی

جهت خرید ویلا مبله در رویان با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۲۷۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۴۴۰ متر مربع […]

زمین: 400 متر
بنا: 270 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی

خرید و فروش ویلا در رویان استخردار   این ویلای جنگلی شهرکی در رویان با بنای تریپلکس به مساحت 350 متر مربع و در زمینی به متراژ 550 متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا تریپلکس می باشد. این ویلا جنگلی دارای 5 اتاق خواب می باشد که 3 اتاق […]

زمین: 550 متر
بنا: 350 متر
خواب: پنج به بالا
موقعیت: جنگلی

خرید ویلا در رویان   ویلای پیشنهادی با بنای دوبلکس به مساحت 280 متر مربع و در زمینی به متراژ 400 متر مربع ساخته شده است. این ویلای جنگلی با سازه ای مدرن و با کیفیت بالا در منطقه خوش آب و هوای جنگلی و در مجموعه ای غیر بومی و تهرانی نشین و با […]

زمین: 400 متر
بنا: 280 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

خرید ویلا دوبلکس در رویان   ویلای پیشنهادی با بنای دوبلکس به مساحت 290 متر مربع و در زمینی به متراژ 310 متر مربع ساخته شده است. این ویلای جنگلی با سازه ای مدرن و با کیفیت بالا در منطقه خوش آب و هوای جنگلی و در مجموعه ای غیر بومی و تهرانی نشین و […]

زمین: 310 متر
بنا: 290 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

جهت خرید ویلا دوبلکس در رویان ونوش با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت 380 متر مربع در زمینی به مساحت 500 متر […]

زمین: 500 متر
بنا: 380 متر
خواب: پنج به بالا
موقعیت: جنگلی

خرید و فروش ویلا در رویان وازیوار   ویلای پیشنهادی با بنای دوبلکس به مساحت 260 متر مربع و در زمینی به متراژ 300 متر مربع ساخته شده است. این ویلای جنگلی با سازه ای مدرن و با کیفیت بالا در منطقه خوش آب و هوای جنگلی و در مجموعه ای غیر بومی و تهرانی […]

زمین: 300 متر
بنا: 260 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

جهت خرید و فروش ویلا در رویان شهرک برند با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان دریابیشه با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرک تهرانی نشین رویان دریابیشه با بنای دوبلکس به مساحت ۷۰۰ متر مربع در زمینی به […]

زمین: 950 متر
بنا: 700 متر
خواب: پنج به بالا
موقعیت: جنگلی

خرید و فروش ویلا دوبلکس در رویان   این ویلای جنگلی شهرکی در رویان با بنای تریپلکس به مساحت 400 متر مربع و در زمینی به متراژ 500 متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا تریپلکس می باشد. این ویلا جنگلی دارای ۴ اتاق خواب می باشد که 4 اتاق […]

زمین: 500 متر
بنا: 400 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

جهت خرید و فروش ویلا در رویان دریابیشه با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرک تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۶۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر […]

زمین: 1,000 متر
بنا: 600 متر
خواب: پنج به بالا
موقعیت: جنگلی

خرید و فروش ویلا شهرکی در رویان   این ویلای جنگلی شهرکی در رویان با بنای دوبلکس به مساحت 200 متر مربع و در زمینی به متراژ 250 متر در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد. بنای این ویلا دوبلکس می باشد. این ویلا جنگلی دارای ۴ اتاق خواب می باشد که 3 اتاق […]

زمین: 250 متر
بنا: 200 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

خرید و فروش ویلا شهرکی در رویان   ویلای پیشنهادی با بنای دوبلکس به مساحت 350 متر مربع و در زمینی به متراژ 1000 متر مربع ساخته شده است. این ویلای جنگلی با سازه ای مدرن و با کیفیت بالا در منطقه خوش آب و هوای جنگلی و در مجموعه ای غیر بومی و تهرانی […]

زمین: 1,000 متر
بنا: 350 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

جهت خرید و فروش ویلا شهرکی در رویان با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۳۸۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۸۰۰ […]

زمین: 800 متر
بنا: 380 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

جهت خرید ویلا لوکس در رویان با این آگهی مواجه شدید:   لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرکی تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع […]

زمین: 1,000 متر
بنا: 1,000 متر
خواب: پنج به بالا
موقعیت: جنگلی

جهت خرید ویلا مبله در رویان با این آگهی مواجه شدید:   لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۳۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۴۰۰ متر […]

زمین: 400 متر
بنا: 300 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی

جهت خرید ویلا در رویان,رویان شهرک دریابیشه با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای ساحلی در رویان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه ساحلی و شهرک تهرانی نشین رویان دریابیشه با بنای دوبلکس به مساحت ۷۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۱۰۵۰متر مربع […]

زمین: 1,050 متر
بنا: 700 متر
خواب: پنج به بالا
موقعیت: ساحلی

جهت خرید ویلا در رویان با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای ساحلی-ویلا ساحلی رویان مبله با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه ساحلی و شهرک تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۳۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۴۰۰ متر مربع با […]

زمین: 400 متر
بنا: 300 متر
خواب: چهار
موقعیت: ساحلی
زمین: 200 متر
بنا: 150 متر
خواب: دو
موقعیت: جنگلی

خرید ویلا رویان – ویلا شمال – خرید ویلا در شمال – خرید و فروش ویلا در رویان – فروش ویلا در شمال – ویلا در رویان – قیمت ویلا در رویان – خرید ویلا اطراف رویان – خرید ویلا در رویان – املاک رویان – خرید ویلا رویان – فروش ویلا در رویان – […]

زمین: 1,000 متر
بنا: 500 متر
خواب: چهار
موقعیت: ساحلی
زمین: 400 متر
بنا: 280 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

خرید ویلا در رویان شهرک برند فروش ویلا رویان – خرید ویلا اطراف رویان – ویلا رویان شهرک برند -خرید ویلا در رویان – املاک رویان – فروش ویلا رویان – خرید ویلا رویان – فروش ویلا در رویان – فروش ویلا رویان -ویلا ساحلی رویان – ویلا شهرکی رویان – ویلا شمال رویان. رویان رویان […]

زمین: 380 متر
بنا: 240 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
درباره ما

وب سایت ویلا لوکس با هدف خرید و فروش ویلاهای لوکس و مدرن در سال ۸۵ تاسیس گردید.
این وب سایت با داشتن کادری مجرب دارای فایلینگ بسیار قوی و کاملی می باشد که همواره سعی در بروز رسانی و سطح رضایتمندی بالای مشتریان دارد.

تماس با ما
  • آدرس دفترمرکزی:مازندران – نوشهر – کیلومتر 15 جاده رویان – چلندر – جنب هتل آپارتمان ستاره شب
  • آدرس دفتر رویان:مازندران – رویان - کیلومتر 7 نوشهر – ونوش ابتدای ورودی ونوش جنب پل املاک ویلا لوکس
  • شماره همراه:09190174006 خانم مهندس بهرامی

مقایسه