جستجوی پیشرفته
آخرین املاک

جهت خرید ویلا در رویان با این آگهی مواجه شدید:   لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان-ویلا در رویان مبله با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۳۳۰ متر مربع در زمینی به مساحت […]

زمین: 405 متر
بنا: 330 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

جهت خرید ویلا در نوشهر با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلا ساحلی در نوشهر-خرید ویلا نوشهر قواره اول آب با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه ساحلی نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت ۶۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۱۲۰۰متر مربع با چشم […]

زمین: 1,200 متر
بنا: 600 متر
خواب: چهار
موقعیت: ساحلی

جهت خرید ویلا در محمود آباد با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در محمود آباد-فروش ویلا در محمودآباد شهرکی با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه تهرانی نشین محمودآباد با بنای دوبلکس به مساحت ۲۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت […]

زمین: 310 متر
بنا: 200 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی

جهت خرید ویلا شهرکی محمودآباد با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در محمود آباد با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرک تهرانی نشین محمودآباد با بنای نیم دوبلکس به مساحت ۲۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۴۰۰ متر مربع […]

زمین: 400 متر
بنا: 200 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی

جهت خرید ویلا در چمستان نور با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در چمستان-خرید ویلا چمستان استخر دار با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین چمستان روستای سعادت آباد چمستان با بنای دوبلکس به مساحت ۲۲۰ متر […]

زمین: 320 متر
بنا: 220 متر
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا محمودآباد خط دریا-۱۷۴۹۹
300,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا در محمود آباد با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در محمود آباد-خرید ویلا محمودآباد خط دریا با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرک تهرانی نشین محمودآباد با بنای نیم دوبلکس به مساحت ۱۴۰ متر مربع در زمینی به […]

زمین: 250 متر
بنا: 140 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی

جهت خرید ویلا در چمستان نور با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در چمستان-خرید ویلا استخر دار چمستان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرک تهرانی نشین چمستان روستای سعادت آباد چمستان با بنای همکف به مساحت ۱۵۰ متر مربع در […]

زمین: 280 متر
بنا: 150 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
قیمت ویلا در رویان شهرکی-۱۶۲۶۹
900,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا در رویان با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان-قیمت ویلا در رویان شهرکی با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرک تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۲۵۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۳۲۰متر […]

زمین: 320 متر
بنا: 250 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی

جهت خرید ویلا در چمستان نور با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در چمستان-فروش ویلا نور سعادت آباد با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرک تهرانی نشین چمستان روستای سعادت آباد چمستان با بنای دوبلکس به مساحت ۲۲۰ متر مربع […]

زمین: 300 متر
بنا: 220 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی

جهت خرید ویلا در محمود آباد با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای ساحلی در محمود آباد-خرید ویلا محمودآباد خانه دریا با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه ساحلی و شهرک تهرانی نشین محمودآباد با بنای دوبلکس به مساحت ۳۳۰ متر مربع در زمینی به […]

زمین: 610 متر
بنا: 330 متر
خواب: چهار
موقعیت: ساحلی

جهت خرید ویلا در نوشهر با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در نوشهر-خرید ویلا نوشهر چلک با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت ۲۳۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۲۵۰متر مربع با چشم انداز جنگل […]

زمین: 250 متر
بنا: 230 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا رویان-۱۶۲۳۹
830,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا رویان با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان-خرید ویلا رویان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرک تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۱۸۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۲۳۰متر مربع با چشم انداز […]

زمین: 230 متر
بنا: 180 متر
خواب: دو
موقعیت: جنگلی
قیمت ویلا نوشهر شهرکی-۱۶۲۷۹
1,000,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا در نوشهر با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در نوشهر-قیمت ویلا نوشهر شهرکی با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت ۲۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۲۶۰متر مربع با چشم انداز جنگل […]

زمین: 260 متر
بنا: 200 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
فروش ویلا در رویان نارنج بن-۱۶۲۴۰
550,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا در رویان با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان-فروش ویلا در رویان نارنج بن با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرک تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۲۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت […]

زمین: 250 متر
بنا: 200 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا شهرکی در رویان-۱۶۱۹۴
850,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا شهرکی در رویان با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در رویان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرک تهرانی نشین رویان ونوش با بنای دوبلکس به مساحت ۳۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۴۷۰ متر مربع […]

زمین: 470 متر
بنا: 300 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

جهت خرید ویلا در رویان با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای ساحلی-ویلا ساحلی رویان مبله با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه ساحلی و شهرک تهرانی نشین رویان با بنای دوبلکس به مساحت ۳۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۴۰۰ متر مربع با […]

زمین: 400 متر
بنا: 300 متر
خواب: چهار
موقعیت: ساحلی

جهت خرید ویلا در چمستان نور با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در چمستان-خرید ویلا امیرآباد استخر دار با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و مجموعه ای تهرانی نشین چمستان روستای سعادت آباد چمستان با بنای نیم دوبلکس به مساحت ۱۸۰ […]

زمین: 500 متر
بنا: 180 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا در چمستان-۱۷۵۰۶
500,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا در چمستان نور با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در چمستان-خرید ویلا در چمستان با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرک تهرانی نشین چمستان روستای سعادت آباد چمستان با بنای نیم دوبلکس به مساحت ۱۵۰ متر مربع […]

زمین: 400 متر
بنا: 150 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا در نور-۷۷۴۵
850,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا در نور با این آگهی مواجه شدید:   لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در نور با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرک تهرانی نشین نور با بنای دوبلکس به مساحت ۳۰۵ متر مربع در زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع با […]

زمین: 300 متر
بنا: 305 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا شهرکی در شمال-۱۹۰۸۲
570,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا در چمستان نور با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در چمستان-خرید ویلا شهرکی در شمال با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرک تهرانی نشین چمستان روستای سعادت آباد چمستان با بنای نیم دوبلکس به مساحت ۱۶۰ متر مربع […]

زمین: 550 متر
بنا: 160 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی

ویلا سیسنگان خرید ویلا در سیسنگان-ویلا نوشهر با دید دریا-خرید ویلا در شمال-فروش ویلا در سی سنگان-ویلا در نوشهر-خرید ویلا در نوشهر-املاک نوشهر-خرید ویلا نوشهر-فروش ویلا در نوشهر-ویلا ساحلی نوشهر. -ویلا شهرکی در سیسنگان-ویلا شمال نوشهر-خرید ویلا در شمال نوشهر چلندر-فروش ویلا در شمال نوشهر چلک-باغ ویلا نوشهر- فروش ویلا در نوشهر امیررود-ویلا بقیمت در […]

زمین: 500 متر
بنا: 350 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی

جهت خرید ویلا در نوشهر چلک با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در نوشهر, خرید ویلا در نوشهر چلک با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی نوشهر با بنای دوبلکس به مساحت ۳۶۰ متر مربع در زمینی به مساحت  ۱۶۰۰ متر مربع […]

زمین: 1,600 متر
بنا: 360 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
ویلا رویان با استخر-۱۶۰۳۳
2,300,000,000 تومان

فروخته شده

ویلا رویان با استخر خرید ویلا در رویان-ویلا رویان-ویلا مبله رویان سیاهرود-ویلا رویان با استخر-ویلا فروشی در رویان-خرید ویلا رویان-خرید ویلا در شمال-خرید و فروش ویلا در رویان -فروش ویلا در شمال-ویلا در رویان-قیمت ویلا در رویان-خرید ویلا اطراف رویان- خرید ویلا در رویان-املاک رویان-خرید ویلا رویان-فروش ویلا در رویان-ویلا ساحلی رویان-ویلا شهرکی رویان-ویلا شمال […]

زمین: 650 متر
بنا: 480 متر
خواب: چهار
موقعیت: جنگلی
خرید ویلا نور سعادت آباد-۱۹۰۰۰
700,000,000 تومان

فروخته شده

جهت خرید ویلا در چمستان نور با این آگهی مواجه شدید: لازم به توضیح ست این ویلای جنگلی در چمستان-خرید ویلا نور سعادت آباد با سازه ای مدرن و امروزی در خوش آب و هوا ترین منطقه جنگلی و شهرک تهرانی نشین چمستان روستای سعادت آباد چمستان با بنای دوبلکس به مساحت ۲۶۰ متر مربع […]

زمین: 500 متر
بنا: 260 متر
خواب: سه
موقعیت: جنگلی
1 2 18

درباره ویلا لوکس

وب سایت ویلا لوکس با هدف خرید و فروش ویلاهای لوکس و مدرن در سال ۸۵ تاسیس گردید.
این وب سایت با داشتن کادری مجرب دارای فایلینگ بسیار قوی و کاملی می باشد.

تعدد شعبات

ویلا لوکس، با داشتن ۵ شعبه، قادر خدماتی بدون مرز در بهترین شهرهای شمالی می باشد.

تعدد فایلینگ

ویلا لوکس با داشتن بیش از ۱۰۰ پرسنل دارای فایلینگ بسیار قوی بوده که سعی دارد هر نوع سلیقه با هر بودجه ای را پوشش دهد.

بروز بودن

کلیه ی فایل های خرید و فروش مندرج در وب سایت ویلا لوکس، بروز می باشد.

ارتباط مستقیم با مالکین

پرسنل ویلا لوکس دارای ارتباط نزدیکی با مالکین می باشند که این عامل می تواند در خرید و فروش ملک مزیت بسیار مناسبی برای خریدار باشد.

اطلاعات بیشتر...
درباره ما

وب سایت ویلا لوکس با هدف خرید و فروش ویلاهای لوکس و مدرن در سال ۸۵ تاسیس گردید.
این وب سایت با داشتن کادری مجرب دارای فایلینگ بسیار قوی و کاملی می باشد که همواره سعی در بروز رسانی و سطح رضایتمندی بالای مشتریان دارد.

تماس با ما
  • آدرس دفترمرکزی:مازندران – نوشهر – کیلومتر 15 جاده رویان – چلندر – جنب هتل آپارتمان ستاره شب
  • آدرس دفتر رویان:مازندران – رویان - کیلومتر 7 نوشهر – ونوش ابتدای ورودی ونوش جنب پل املاک ویلا لوکس
  • شماره همراه:09190174009 خانم مهندس وکیلی

مقایسه